Tez Önerisi Nedir? Tez Önerisi Nasıl Hazırlanır

Tez önerisi nasıl hazırlanırTez önerisi nasıl hazırlanır, öneride neler bulunmalı, neler yazılmalı soruları, tez hazırlamaya başlayan öğrencilerin bilmesi gereken konuların başında gelir. Lisans düzeyinde ve yüksek lisans seviyesinde yazım sürecine başlayan üniversite öğrencileri, ilk önce hazırlamayı düşündükleri akademik çalışma için danışman hocalarına öneride bulunmaları gerekir. Tez önerisi nasıl hazırlanır makalesinde bu önerinin nasıl yapıldığını dosyalarla anlatacağız.

Ücretsiz Tez Önerisi Hazırlıyoruz : Bize ulaşmanız yeterlidir

Tez önerisi nasıl hazırlanır hakkında  bilmeniz gereken, her üniversitenin ayrı tez öneri hazırlama formu olduğudur. Bu yüzden kendi üniversitenizin şablonunu kullanarak önerinizi hazırlamanız zorunludur. Örnek vermek gerekirse, Marmara Üniversitesi’nde öğrenciyseniz, Hacettepe Üniversitesi tez öneri formuna göre hazırlayamazsınız.

Tez önerisi nasıl hazırlanır

Tez önerisi nasıl hazırlanır, öneride bulunması gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz; öneriyi sunacak öğrencinin ismi ve soyismi, tez başlığının yer aldığı kapak olması gereklidir. Tez önerisinin uzunluğu ne kadar olmalı, genelde istenen 25-30 sayfa civarında olmaktadır. Bu da 3500 kelimeye karşılık gelir. Bazı öğrenciler ilk bölümlerini öneriye yazar ki bu öneriyi oldukça uzun hale getirir.

Tez Önerisinde Neler Olmalıdır

1.Giriş
a. Konuya genel bakış
b. Problem Cümlesi
c. Araştırmanın Amacı ve Hedefi
d. Araştırmanın Önemi ve Sınırlılıkları
2. İlgili Literatür
3. Teorik Çerçeve ve Metodoloji
a. Tasarım(Deney Deseni)
b. Araştırmanın Genel Yaklaşımı ve Mantığı
c. Teori Matrisi, Araştırma Soruları, Veri/Yöntem ve Analizleri
d. Evren ve Örneklem
e. Veri Toplama Yöntemleri
4.Veri Analizi
a. Araştırmanın Geçerliliği ve Güvenilirliği
b. Etik Hususlar
5. Araştırmanın Beklenen Sonuçları ya da Etkileri
6. Kaynakça
7. Ekler
a. (Varsa)mülakat protokolü ve sorular
b. Etik inceleme formları ve malzemelerin taslak kopyaları

Bu bölümleri daha iyi incelemek için linki tıklayabilirsiniz. Tez önerisi nasıl hazırlanır yazısını sosyal medyada paylaşmanızı rica ederiz.

 

Tez Önerisi Örnekleri

Tez önerisi örneklerini inceleyip, nasıl hazırlayabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Tez önerisi örneklerini zaman içinde daha da arttırmayı düşünmekteyiz.

Ücretsiz Tez Önerisi Hazırlıyoruz

Akademik danışmanlık desteği almak isteyen öğrencilere ücretsiz hazırlıyoruz. Birçok lisans ve yüksek lisans öğrencisi özellikle de ilk defa tez hazırlayan öğrenciler tez yazımında zorlanmaktadır. Bizden destek almak isteyen öğrencilerden ücret talep etmeden tez önerisi hazırlıyoruz. Bilgi almak için bizi arayın.

1 thought on “Tez Önerisi Nedir? Tez Önerisi Nasıl Hazırlanır”

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Yazılar

Tez incelemesi örneğiTez incelemesi örneği

Tez hazırlama dönemine gelen lisans öğrencileri için tez incelemesi örneği oldukça önem taşır.   Tez örneğini inceleyerek öğrenciler tez nasıl yazılır, bunu anlamaya çalışır. Doğrusunu söylemek gerekirse,  derslerde tez incelemesi örneği öğrencilere

Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?