Tez önerisi nasıl hazırlanır

Tez önerisi nasıl hazırlanır

Tez önerisi nasıl hazırlanır, öneride neler bulunmalı, neler yazılmalı soruları, tez hazırlamaya başlayan öğrencilerin bilmesi gereken konuların başında gelir. Lisans düzeyinde ve yüksek lisans seviyesinde tez yazım sürecine başlayan üniversite öğrencileri, ilk önce hazırlamayı düşündükleri akademik çalışma için danışman hocalarına öneride bulunmaları gerekir. Bu yazıda bu önerinin nasıl yapıldığını dosyalarla anlatacağız.

Tez önerisi hazırlarken bilmeniz gereken, her üniversitenin ayrı tez öneri hazırlama formu olduğudur. Bu yüzden kendi üniversitenizin şablonunu kullanarak önerinizi hazırlamanız zorunludur. Örnek vermek gerekirse, Marmara Üniversitesi’nde öğrenciyseniz, Hacettepe Üniversitesi tez öneri formuna göre hazırlayamazsınız.

Tez önerisinde neler bulunur

Öneride bulunması gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz; öneriyi sunacak öğrencinin ismi ve soyismi, tez başlığının yer aldığı kapak olması gereklidir. Tez önerisinin uzunluğu ne kadar olmalı, genelde istenen 25-30 sayfa civarında olmaktadır. Bu da 3500 kelimeye karşılık gelir. Bazı öğrenciler tezin ilk bölümlerini öneriye yazar ki bu öneriyi oldukça uzun hale getirir.

Aşağıdaki başlıklar bulunmalıdır.

1.Giriş
a. Konuya genel bakış
b. Problem Cümlesi
c. Araştırmanın Amacı ve Hedefi
d. Araştırmanın Önemi ve Sınırlılıkları
2. İlgili Literatür
3. Teorik Çerçeve ve Metodoloji
a. Tasarım(Deney Deseni)
b. Araştırmanın Genel Yaklaşımı ve Mantığı
c. Teori Matrisi, Araştırma Soruları, Veri/Yöntem ve Analizleri
d. Evren ve Örneklem
e. Veri Toplama Yöntemleri
4.Veri Analizi
a. Araştırmanın Geçerliliği ve Güvenilirliği
b. Etik Hususlar
5. Araştırmanın Beklenen Sonuçları ya da Etkileri
6. Kaynakça
7. Ekler
a. (Varsa)mülakat protokolü ve sorular
b. Etik inceleme formları ve malzemelerin taslak kopyaları

Bu bölümleri daha iyi incelemek için linki tıklayabilirsiniz.

 

Tez Önerisi Örneği

Tez önerisi örneklerini inceleyip, nasıl hazırlayabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Tez önerisi örneklerini zaman içinde daha da arttırmayı düşünmekteyiz.

22 Haziran 2017
847 kez görüntülendi
Share
Web
Analytics Made Easy - StatCounter