Çeko tezi nasıl yazılır

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü yaygın adıyla ÇEKO tezi nasıl yazılır? Bu yazıda detaylı olarak bilgi bulabilirsiniz. Çeko;  birçok disiplinin örneğin; iktisat, işletme, hukuk, sosyoloji ve psikoloji başta olmak üzere bir araya gelmesiyle oluşan bir İİBF/SBF bölümüdür. Bölümün bu kadar çok disiplin ile ortak konuları içermesi doğal olarak geniş bir tez yazım alanını oluşturmaktadır. Çalışma yapacak kişilerin aşağıdaki sıralamaya göre hareket etmesi hem verimli çalışma hem de sonuç alma açısından önem arz etmektedir.

İlk olarak; hazırlanacak çalışmanın boyutları diğer bir deyişle; bitirme projesi mi, yüksek lisans tezi mi yoksa doktora tezi düzeyinde bir çalışma mı ortaya konulacak, bunun belirlenmesi gerekir. Bu tespit, yapılacak çalışmanın ne kadar derinlemesine bir çalışma olacağıyla yakından ilgilidir.

İkinci olarak, hazırlanacak çalışmanın hangi disiplin ile ortak yönü taşıyacağına karar verilmesi gerekir. Çünkü çalışma iktisadı ile ilgili bir konunun çerçevesi ile çalışma hukukunun çerçevesi bir değildir. Doğal olarak ortak disiplinin belirlenmesi önemlidir.

Üçüncü olarak; çalışmanın teorik bir yapıda mı yoksa bir alan çalışması mı olacağının belirlenmesi gerekir. Her iki çalışma şekli, çalışmacıyı farklı araştırma şekillerine ve zorluklarına yöneltecektir. Hazırlanan tezlere bakıldığında, ilk yapılan ÇEKO tezlerinin teorik nitelikte olduğu fakat zamanla alan çalışmasına kaydığı görülecektir. Çünkü sosyal bilimlerde yapılan çalışmalar artık çalışmacının sahaya inerek bir alan araştırması yapmasını gerekil ve zorunlu kılmaktadır.

Dördüncü olarak; çalışmanın teorik veya alan çalışmasına karar verildikten sonra her iki durumda da konunu yazım kısmı için dijital ortam kaynaklarından; ilk olarak YÖK tez merkezinden, sonra TÜBİTAK ULAKBİM’den en sonunda da Google Akademik’ten konuyla alakalı bir araştırmanın yapılması çalışma için olmazsa olmazdır.

Elbette çalışmacının ulaşabildiği başta kendi üniversite kütüphanesi olmak üzere diğer üniversite kütüphanelerine ulaşması kaynak açısından büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Bu aşamada yapılan kaynak taraması ve ulaşılan kaynakların yazımı teorik bir çalışma için yeterli olabilir. Fakat alan çalışması yapacak kişi için işin sadece yarısı tamamlanmıştır.

Çeko tezi nasıl yazılır ile ilgili beşinci ve son aşama olarak; alan çalışması yapacak kişi ilgili çalışma için eğer daha önceden yapılan çalışmanın bir benzerini yapacaksa sorun yoktur. Çünkü sorulacak sorular veya veri toplamaya aracılık edecek materyal konusunda sorun yaşamayacaktır. Fakat yeni ve orijinal bir alan araştırması için materyal yani soru formları, kalıpları vb unsurların oluşturularak danışman hoca onayının alınması gerekmektedir.

Var olan veya oluşturulan materyal için uygulama yapılacak sahanın belirlenmesi ve gerekli izinlerin alınması saha çalışmalarında diğer bir zorluk konusudur. Bu kısmın da başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra toplanan verilerin uygun bir değerlendirme ölçüt, yöntem veya program yardımıyla değerlendirilmesi yapılarak çalışma tamamlanır.

Tüm bu aşamaların her birinde en önemli iki unsurdan birisi çalışmacının kararlılık içerisinde çalışmaya devam etmesi ikinci ise tüm aşamalarda danışman hoca ile sürekli iletişim ve fikir alış verişinde olunmasıdır. Çünkü süreç boyunca çalışmadan haberdar olan danışman hoca tez savunmasında hem sizin arkanızda durur/durmak zorunda kalır hem de sizi diğer jüri üyelerine karşı savunur. Genel olarak Tez nasıl yazılır makalesine göz atabilirsiniz. 

Çeko tezi nasıl yazılır sorusuna cevap vermeye çalıştık. Destek almak isteyen öğrenciler bize ulaşabilir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Yazılar

ÜcretlendirmeÜcretlendirme

Ücretlendirme hakkında detaylı bilgi vereceğimiz makaleyi dikkatlice okuyabilirsiniz. Akademik hizmet konusunda 15 yıldır çalışmakta olan deneyimli ekibimiz ödev, tez, proje, makale, tez düzenlemesi, intihal düşürme hakkında yardımcı olmaktadır. Lisans ücretleri,

Turnitin ücretsizTurnitin ücretsiz

Turnitin ücretsiz şeklinde yapılan birçok arama ile sayfaya giriş yapıldığını görünce bu konuda yazmak istedik. İntihal ölçen en iyi program olarak bilinen turnitin, danışman hocanızın sizi açtığı sınıfa kaydederek davet

Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?